Historik

Villalid AB grundades år 2005 av Mikael och Mia Hägerlid. Ända sedan starten har kvalitet, personlighet och trygghet varit våra kärnvärden.

Mikael Hägerlid är högskoleingenjör och har över 15 års erfarenhet som egen företagare i byggbranschen. Han har varit byggledare för närmare 300 nybyggnationer samt om- och tillbyggnader av enfamiljshus. Under 10 år drev  Mikael Vendu Bygg och Förvaltning, med en omsättning på ca 30 miljoner kronor per år. Företaget uppförde prefabricerade hus från ett flertal kända hustillverkare, men också ett flertal lösvirkesproduktioner.

Mia Hägerlid är civilekonom med en magisterexamen i företagsekonomi. Hon har tio års erfarenhet från HR, projektledning och verksamhetsutveckling. Idag driver vi tillsammans vårt familjeföretag Villalid.

Villalid gör idag 10-15 projekt på totalentreprenad, både till privatpersoner och B2B och omsätter 40-50 miljoner kronor per år. En framgångsfaktor är vår långa erfarenhet från branschen och vårt stora kontaktnät. Att omge oss med duktiga medarbetare är en förutsättning för att lyckas.

Vi är ett mindre företag, en personlig husleverantör, utan tunga overheadkostnader. En stabil ekonomi, gedigen erfarenhet och en sann glädje för husbyggnationer gör oss till vad vi är.

Välkommen till Villalid – Built with Confidence